Ôn lại toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh thi THPT Quốc Gia một cách hệ thống nhất

ngữ pháp tiếng Anh thi THPT Quốc Gia

Với các bạn học sinh THPT chắc chắn bài thi THPT quốc gia môn tiếng Anh là một trong những bài thi quan trọng nhất, đòi hỏi tổng hợp tất cả các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp trong toàn bộ chương trình học. Nếu bạn đang chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia và đang lo lắng chưa biết ôn tập lại môn tiếng Anh như thế nào thì hãy xem bài viết dưới đây để ôn lại toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh thi THPT Quốc Gia một cách hệ thống nhất nhé!

Hệ thống lại toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh thi THPT Quốc Gia một cách đầy đủ nhất

Bài thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh là bài thi vô cùng quan trọng bao gồm 50 câu hỏi đánh giá kiến thức về ngữ pháp, từ vựng và khả năng đọc hiểu của thí sinh. Trong đó, kiến thức ngữ pháp chiếm phần lớn do đó nắm vững ngữ pháp sẽ là yếu tố quyết định số điểm của thí sinh trong kỳ thi này. Dưới đây, Apax Franklin sẽ hệ thống lại toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh thi THPT Quốc Gia một cách đầy đủ nhất:

Chuyên đề 1: Các loại thì (Tenses)

Tổng hợp 12 thì cơ bản trong tiếng Anh gồm 3 nhóm thì sau:

Nhóm thì hiện tại

 • Simple present: Thì hiện tại đơn .
 • Present Continuous: Thì hiện tại tiếp diễn
 • Present Perfect: Thì hiện tại hoàn thành.
 • Present Perfect Continuous: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

Nhóm thì quá khứ

 • Past Simple: Thì quá khứ đơn. Xem chi tiết
 • Past Continuous: Thì quá khứ tiếp diễn Xem chi tiết
 • Past Perfect: Thì quá khứ hoàn thành Xem chi tiết
 • Past Perfect Continuous: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Nhóm thì tương lai

 • Simple Future: Thì tương lai đơn
 • Future Continuous: Thì tương lai tiếp diễn
 • Future Perfect: Thì tương lai hoàn thành
 • Future Perfect Continuous: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn
Chuyên đề 1: Các loại thì( Tenses)

Chuyên đề 2: Các dạng thức của động từ (Gerund and infinitive)

 1. Gerund: V-ing ( Danh động từ)
 2. To-Infinitive ( Động từ nguyên thể to-V)

Chuyên đề 3: Động từ khuyết thiếu (Modal verbs)

 • Can
 • Could
 • May
 • Might
 • Must
 • Ought to
 • Should
 • Shall
 • Would
 • Will

Chuyên đề 4: Các loại từ (Types of Words)

1. Nouns: Danh từ

 • Common nouns: Danh từ chung
 • Proper nouns: Danh từ riêng
 • Abstract nouns: Danh từ trừu tượng
 • Collective nouns: Danh từ tập thể
 • Countable nouns: Danh từ đếm được
 • Uncountable nouns: Danh từ không đếm được

2. Pronouns: Đại từ

 • Personal pronouns: Đại từ nhân xưng
 • Indefinite pronouns: Đại từ bất định
 • Possessive pronouns: Đại từ sở hữu
 • Reflexive pronouns: Đại từ phản thân
 • Relative pronouns: Đại từ quan hệ
 • Demonstrative pronouns: Đại từ chỉ định
 • Interrogative pronouns: Đại từ nghi vấn

3. Verbs: Động từ

 • Physical verbs: Động từ chỉ thể chất
 • Stative verbs: Động từ chỉ trạng thái
 • Mental verbs: Động từ chỉ hoạt động nhận thức
 • Ordinary verb: Động từ thường
 • Auxiliary verb: Trợ động từ
 • Intransitive verbs: Nội động từ
 • Transitive verbs: Ngoại động từ

4. Adjective: Tính từ

 • Descriptive adjective: Tính từ mô tả
 • Limiting adjective: Tính từ chỉ giới hạn
 • Positive adjectives: Tính từ sở hữu

5. Adverb: Trạng từ

 • Manner: Trạng từ chỉ cách thức
 • Time: Trạng từ chỉ thời gian
 • Frequency: Trạng từ chỉ tần suất
 • Place: Trạng từ chỉ nơi chốn
 • Grade: Trạng từ chỉ mức độ
 • Quantity: Trạng từ chỉ số lượng
 • Questions: Trạng từ nghi vấn
 • Relation: Trạng từ liên hệ

6. Prepositions: Giới từ

 • Time: Giới từ chỉ thời gian
 • Place: Giới từ chỉ nơi chốn
 • Reason: Giới từ chỉ nguyên nhân
 • Intention: Giới từ chỉ mục đích

7. Conjunctions: Liên từ

 • Coordinating conjunctions: Liên từ kết hợp
 • Correlative conjunctions: Tương liên từ
 • Subordinating conjunctions: Liên từ phụ thuộc

8. Interjections: Thán từ

9. Articles: Mạo từ

Chuyên đề 5: Comparison (So sánh trong tiếng Anh)

 • Equal Comparison: So sánh ngang bằng
 • Comparative: So sánh hơn
 • Douple Comparative: So sánh kép
 • Superlative: So sánh nhất

Chuyên đề 6: Câu bị động (Passive Voice)

Chuyên đề 7: Câu tường thuật (Reported speech)

 • Câu tường thuật dạng câu trần thuật/câu kể
 • Câu tường thuật dạng câu hỏi
 • Câu tường thuật dạng câu mệnh lệnh
 • Câu tường thuật đặc biệt
 • Câu tường thuật với To V
 • Câu tường thuật với Ving

Chuyên đề 8: Câu giả định (Subjunctive)

Conditional sentences – Câu điều kiện

 1. Conditional sentences type 1: Câu điều kiện loại 1
 2. Conditional sentences type 2: Câu điều kiện loại 2
 3. Conditional sentences type 3: Câu điều kiện loại 3

WISH / IF ONLY – Câu điều ước

 1. Present wish: Ao ước ở hiện tại
 2. Past wish: Ao ước ở quá khứ
 3. Future wish: Ao ước ở tương lai

Chuyên đề 9: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject & Verb Agreement)

 • 8 trường hợp động từ chia số ít
 • 5 trường hợp động từ chia ở dạng số nhiều (động từ nguyên thể)

Chuyên đề 10: Mệnh đề (Clauses)

 • Adverbial clauses: Mệnh đề trạng ngữ
 • Relative clause: Mệnh đề quan hệ
 • Nouns clause: Mệnh đề danh ngữ

Chuyên đề 11: Đảo ngữ (Inversions)

 • Đảo ngữ với câu điều kiện
 • Đảo ngữ với NO
 • Đảo ngữ với trạng từ phủ định
 • Đảo ngữ với ONLY
 • Đảo ngữ với NOT ONLY… BUT ALSO
 • Đảo ngữ với TILL/UNTIL
 • ….

Chuyên đề 12: Cấu tạo từ (Word formation)

 • Cách thành lập danh từ
 • Cách thành lập tính từ
 • Cách thành lập động từ

Chuyên đề 13: Sự kết hợp từ (Collocations)

 • Tổng hợp collocation của các động từ thường gặp

Chuyên đề 14: Ngữ âm (Phonetics)

Dạng bài phát âm thi THPT Quốc gia

 • Dạng bài phát âm nguyên âm
 • Dạng bài phát âm phụ âm
 • Quy tắc và cách phát âm s, es
 • Quy tắc và cách phát âm ed

Dạng bài trọng âm thi THPT Quốc gia

 • Trọng âm 2 âm tiết
 • Trọng âm 3 âm tiết trở lên

Chuyên đề 15: Đọc hiểu (Reading)

Những cách học ngữ pháp tiếng Anh thi THPT quốc gia trong giai đoạn nước rút hiệu quả nhất

Giai đoạn nuớc rút là giai đoạn chuẩn bị kiến thức cũng như tâm lý vô cùng quan trọng, để ôn tập tốt ngữ pháp tiếng Anh thi THPT quốc gia trong giai đoạn nước rút, Apax Franklin sẽ mách bạn một số cách học hiệu quả sau đây:

 • Tìm hiểu cấu trúc ngữ pháp: Đầu tiên, bạn cần phải hiểu cấu trúc ngữ pháp của tiếng Anh. Tìm hiểu về các phần từ, cấu trúc câu và các loại từ ngữ pháp khác như tính từ, trạng từ, động từ, danh từ,… Để làm được điều này, bạn có thể tham khảo các sách vở, tài liệu học tập trực tuyến, hoặc học cùng giáo viên/ người có kinh nghiệm.
 • Xem các video hướng dẫn và giải thích: Hiện nay có rất nhiều kênh Youtube cung cấp các video hướng dẫn và giải thích về ngữ pháp tiếng Anh. Bạn có thể tìm kiếm và xem những video này để nắm vững kiến thức và giải đáp các thắc mắc của mình.
 • Làm các bài tập thực hành: Sau khi đã nắm vững kiến thức, bạn nên thực hành bằng cách làm các bài tập liên quan đến ngữ pháp, đặc biệt là các bài tập về ngữ pháp tiếng anh thi THPT quốc gia các năm trước. Các bài tập này sẽ giúp bạn củng cố và nâng cao kỹ năng ngữ pháp của mình.
 • Ôn tập thường xuyên: Để đạt được kết quả tốt, bạn nên ôn tập ngữ pháp thường xuyên. Hãy tìm ra thời gian học phù hợp và cố gắng ôn tập một cách chủ động, nhớ lại các kiến thức đã học trước đó.
 • Học từ vựng kết hợp với ngữ pháp: Để sử dụng ngữ pháp một cách hiệu quả, bạn nên kết hợp học ngữ pháp với học từ vựng. Học từ vựng giúp bạn hiểu rõ nghĩa của các từ trong câu và sử dụng ngữ pháp một cách đúng đắn hơn.
 • Thực hành giao tiếp: Cuối cùng, để cải thiện kỹ năng ngữ pháp của mình, bạn nên thực hành giao tiếp tiếng Anh thường xuyên. Điều này giúp bạn áp dụng các kiến thức ngữ pháp đã học vào thực tế và tăng cường kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
 • Và tất nhiên, việc chuẩn bị cho mình một tâm lý thoải mái là rất quan trọng trước bài thi quan trọng, bạn nhớ ôn tập chăm chỉ và giữ cho mình tâm lý thoải mái nhất nhé!

Việc ôn tập và tổng hợp kiến thức trong giai đoạn nước rút là vô cùng quan trọng, nhưng bạn đừng quên là việc rèn luyện, ôn tập và tổng hợp kiến thức sau mỗi bài học là rất cần thiết để khối kiến thức ngữ pháp tiếng Anh khổng lồ không bị dồn kiến thức nhé!

Tài liệu ngữ Pháp tiếng Anh thi THPT Quốc Gia PDF

Nếu bạn đang loay hoay tìm cho mình tài liệu ngữ háp tiếng Anh thi THPT Quốc Gia, dưới đây Apax Franklin sẽ cung cấp cho bạn bộ tài liệu ôn luyện ngữ pháp tiếng Anh thi THPT quốc gia đầy đủ nhất, bạn hãy tải về để ôn tập nha:

Trên đây là tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh thi THPT quốc gia đầy đủ và hệ thống nhất để bạn ôn tập và chuẩn bị cho bài thi của mình. Hi vọng bạn sẽ ôn tập thật tốt và dành điểm cao cho bài thi môn tiếng Anh trong kì thi THPT quốc gia nhé! Nếu có bất kì thắc mắc gì, hãy liên hệ với chúng mình để được giải đáp nhé!

About The Author

Viết Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top