Du học vẫn luôn là một trong những mục tiêu hấp dẫn nhất với học sinh Việt Nam; tuy nhiên việc chuẩn bị thiếu kỹ lưỡng trước khi du học sẽ mang lại nhiều rủi ro và khó khăn trong suốt quá trình học tập. Phần lớn học sinh không tận dụng hiệu quả thời gian du học do thiếu kỹ năng học tập cần thiết (kỹ năng nghiên cứu, đọc hiểu, làm việc nhóm...), và gặp nhiều khó khăn khi hòa nhập với nền văn hóa mới. Chương trình Đào tạo tiền du học (AYP Prep) tại Apax Franklin giúp chuẩn bị đầy đủ cho học viên cả về học thuật và văn hóa để thành công khi học tập tại nước ngoài.
Du học vẫn luôn là một trong những mục tiêu hấp dẫn nhất với học sinh Việt Nam; tuy nhiên việc chuẩn bị thiếu kỹ lưỡng trước khi du học sẽ mang lại nhiều rủi ro và khó khăn trong suốt quá trình học tập. Phần lớn học sinh không tận dụng hiệu quả thời gian du học do thiếu kỹ năng học tập cần thiết (kỹ năng nghiên cứu, đọc hiểu, làm việc nhóm...), và gặp nhiều khó khăn khi hòa nhập với nền văn hóa mới. Chương trình Đào tạo tiền du học (AYP Prep) tại Apax Franklin giúp chuẩn bị đầy đủ cho học viên cả về học thuật và văn hóa để thành công khi học tập tại nước ngoài.

 

   

Lợi ích dành cho học viên

 

Đào tạo tiền du học (AYP Prep) – chương trình được thiết kế đặc biệt giúp học viên trải nghiệm một cách đầy đủ môi trường học thuật và văn hóa Mỹ. Chương trình đào tạo bao gồm:

 •  Chiến lược học để thành công: Phương pháp tạo động lực, kỹ năng ghi nhớ, kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng ôn tập, kỹ năng làm việc nhóm...
 •  Tiếng Anh học thuật: Cải thiện kỹ năng đọc, viết và từ vựng chuyên sâu.
 •  Đại số, Vật lý và Hình học cơ sở: Làm quen với các khái niệm và phương pháp tư duy các môn khoa học theo tiêu chuẩn Mỹ.
 •  Giới thiệu Lịch sử Mỹ: Nâng cao hiểu biết về lịch sử, văn hóa và hệ thống chính trị Mỹ.
 •  Khởi sử doanh nghiệp: Làm quen với “tinh thần Mỹ” – tự do, sáng tạo, dám nghĩ dám làm thông qua việc học về khởi sự doanh nghiệp.
 •  Kinh doanh & Marketing: Học cách quản lý và thể hiện bản thân trong môi trường năng động và cởi mở thông qua những bài học thực tiễn về kinh doanh, marketing.

 

   

Điểm nổi bật

 

 • Chương trình được thiết kế đặc biệt, độc quyền tại Apax Franklin.
 • Trải nghiệm văn hóa và môi trường học thuật Mỹ trong 90 ngày.
 • Đảm bảo thành công và tận dụng hiệu quả thời gian học tập tại nước ngoài.
 • Học 24/7 - mọi lúc, mọi nơi.
 • Hỗ trợ đặc biệt với giảng viên, bất kỳ khi nào có nhu cầu.