Tầm nhìn và sứ mệnh

 

   

Giá trị cốt lõi

  • Aspiring: Nuôi dưỡng khát vọng thành công và khát khao vươn ra biển lớn của học sinh Việt Nam thông qua những chương trình giáo dục tinh hoa của thế giới.
  • Accessible and Affordable: Giúp học sinh Việt Nam tiếp cận với tinh hoa giáo dục tiên tiến với chi phí hợp lý nhất và mạng lưới rộng khắp trên toàn quốc.
  • Accountable: Trách nhiệm, trung thực và tin cậy trong mọi hoạt động, mọi chương trình giáo dục.