KHÓA LUYỆN THI SAT/ACT THEO TỪNG KỸ NĂNG CHUYÊN BIỆT ACT and SAT Prep Course

Chương trình luyện thi SAT/ACT được thiết kế bởi Franklin Learning Centers do các giáo viên bản ngữ (Mỹ) giảng dạy theo phương thức học tập hiện đại và linh hoạt, giúp học viên nhanh chóng đạt điểm cao trong kỳ thi ACT/SAT, mang lại cơ hội du học và ứng tuyển học bổng vào các trường ĐH danh giá nhất trên thế giới.

   

Điểm nổi bật

 

 

 • Điểm khác biệt của chương trình luyện thi SAT/ACT của Apax Franklin thiết kế đó chính là khả năng cá nhân hoá nội dung học bằng việc dựa trên điểm mạnh, điểm yếu về kiến thức của mỗi học viên để xây dựng lộ trình học phù hợp, từ đó tối đa hoá điểm SAT/ACT.

 

 • Các kiến thức chuyên đề như tiếng Anh, Toán, Đọc, Khoa học và Viết hay Critical Reading được thiết kế từ căn bản tới chuyên sâu giúp học sinh nắm chắc kiến thức còn thiếu, tự tin giành điểm cao cho kỳ thi SAT/ACT.

 

 • Các khoá luyện thi theo từng kỹ năng chuyên biệt bao gồm thư viện bài giảng, thư viện từ vựng, hệ thống bài tập, bài thi theo chuẩn SAT, và bài đánh giá cuối cùng sẽ giúp học viên nắm vững phương pháp, chiến lược làm bài thi, tạo tâm lý tự tin khi tham gia kỳ thi chính thức.

 

 • Giáo viên bản ngữ là các giáo viên của Franklin Virtual Highschool cùng các Coach (cố vấn học tập) tại Việt Nam sẽ cùng bạn tư vấn lộ trình học tập phù hợp, liên tục cùng bạn trong suốt quá trình học, sẵn sàng trả lời bất cứ các câu hỏi nào liên quan đến kỳ thi. Đồng thời, các Coach tại Việt Nam hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của học sinh Việt Nam sẽ hướng dẫn bạn các chiến lược và bí quyết luyện thi hiệu quả.

 

   

Lộ trình học cho chương trình luyện thi SAT/ACT online hiệu quả

 

 • Tham gia bài thi đánh giá trình độ SAT/ACT để tìm hiểu điểm mạnh/điểm yếu
 • Tập trung vào các chủ điểm/kỹ năng chuyên biệt còn yếu để tối đa hoá điểm thi
 • Tham gia các bài học tương tác để nắm vững kiến thức
 • Học theo cách của bạn, ở bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu
 • Làm các bài luyện thi
 • Đánh giá lại các chủ đề chính trước khi tham gia Kỳ thi
 • Tư vấn với Giáo viên trực tuyến hoặc các Cố vấn học tập để giải đáp các thắc mắc

 

   

SAT® Specialized Courses (Khoá luyện thi SAT® theo từng kỹ năng chuyên biệt):


- Math 1, 2 & 3


- Language Arts


- Critical Reading 1, 2 & 3

 

Khoá luyện thi SAT – 169.5 giờ

 

 

Nội dung học

Thời lượng

Toán học

58.5 giờ

Heart of Algebra

Trọng tâm Đại Số

12.5 giờ

Problem Solving and Data Analysis

Giải quyết bài toán và phân tích dữ liệu

18 giờ

Additional Topics in Math

Các chủ đề trong Toán học

13 giờ

Passport to Advanced Mathematics

Toán nâng cao

15 giờ

Đọc

48 giờ

Information and Ideas

Thông tin và Ý tưởng

13.5 giờ

Summarizing

Tóm tắt

10.5 giờ

Rhetoric

Suy luận

15 giờ

Synthesis

Tổng hợp

9 giờ

Viết và Ngôn ngữ

63 giờ

Expression of Ideas

Trình bày ý tưởng

28.5 giờ

Standard English Conventions: Conventions of Usage

Nguyên tắc tiếng Anh chuẩn: Sử dụng tiếng Anh chuẩn

13 giờ

Standard English Conventions: Sentence Structure and Mechanical Conventions

Nguyên tắc tiếng Anh chuẩn: Cấu trúc câu và nguyên tắc hành văn. 

21.5 giờ

 

  

   

ACT® Specialized Courses (Khoá luyện thi ACT® theo từng kỹ năng chuyên biệt):

 

- Math 1, 2 & 3


- Language Arts

- Reading 1, 2 & 3

- English 1, 2 & 3 - Writing 1

 

Khoá luyện thi ACT – 355 giờ

ACT Prep Courses

 

 

Nội dung học

Thời lượng

Toán học

121 giờ

Pre-Algebra: Part One

Đại số học cơ bản: Phần I

15 giờ

Pre-Algebra: Part Two

Đại số học cơ bản: Phần II

16 giờ

Algebra

Đại số

21 giờ

Algebra

Đại số

22.5 giờ

Coordinate Geometry

Hình học toạ độ

17 giờ

Plane Geometry

Hình học phẳng

18 giờ

Trigonometry

Lượng giác

11.5 giờ

Đọc

65 giờ

Central Ideas and Details

 

9 giờ

Understanding Sequence and Cause-and-Effect

 

9.5 giờ

Making Comparisons

 

9 giờ

Words in Context

 

10 giờ

Making Generalizations and Inferences

 

9.5 giờ

Author's Voice and Method

 

18 giờ

English with Writing

68.5 giờ

Ideas and Analysis

 

7 giờ

Development and Support

 

12 giờ

Organization

 

6.5 giờ

Language Use and Conventions: Part One

 

20 giờ

Language Use and Conventions: Part Two

 

23 giờ

Khoa học

 

100.5 giờ

Scientific Investigation

 

23 giờ

Interpretation of Data: Part 1

 

22.5 giờ

Interpretation of Data: Part 2

 

22 giờ

Evaluation of Models, Inferences, and Experimental Results

 

33 giờ