Bạn Trần Thùy Linh

Phụ huynh bạn Trần Thùy Linh - Học viên Khóa ESL

"Bé Linh nhà chị rất thích học bên Apax. Con bé đã tiến bộ nhiều khi học ở đây. Các em đã tạo ra một môi trường thân thiện cho các bé dù là học online. Đến giờ bé vẫn hay nhắc về các anh chị ở Apax nhất là chị Oanh. Chị nghe bé nói Cô Oanh giúp đỡ con nhiều lắm, hiện giờ con không hiểu gì con cũng hay hỏi cô. Chị muốn gửi đến em lời cảm ơn của gia đình chị về tất cả những tình cảm em đã và đang giành cho bé. Bé Linh nhà chị đã có những kỷ niêm thật đẹp trong thời gian học ở Apax. Bé Linh nói hè sang năm về sẽ học tiếp ở bên Apax với các anh chị."

Debbie P

Huy Nguyen

Walter and Sanquanta E.

Sophia S.

Đăng ký tư vấnMiễn phí