Programs

ENGLISH FOR STUDY ABROAD

Chương trình tiếng Anh học thuật (ESL), Chương trình cải thiện năng lực tiếng Anh du học chuyên biệt (ELE).

High school Diploma

Tiếp cận với chương trình THPT theo tiêu chuẩn Mỹ ngay tại Việt Nam, nhận bằng tú tài Mỹ được công nhận toàn cầu.

Prep Classes

Luyện thi với chương trình Mỹ, đề thi thật để đạt điểm số tối ưu trong các kỳ thi SAT, ACT và GED.

Study Abroad

In the context of globalization today, English is considered an indispensable tool for every citizen. In fact, learning English has been accelerated in major cities, with a series of English teaching centers.

News and Events

Testimonials

RegisterFree