Chứng nhận

 

Hiệp hội các trường Phổ thông và Đại học miền Nam nước Mỹ

AdvancED – Tổ chức thẩm định giáo dục uy tín nhất Hoa Kỳ với gần 30.000 trường học/học viện tham gia

College Board

 

Chứng nhận khác
Florida School Choice
ESP Learning Systems
BBB A+
Trusted Schools

 

   

Đối tác nổi bật